Katarína Szakácsová

Moja rola v Image Lab

Pôsobím ako koordinátorka tréningov a back office manažérka pobočky Image Lab na Slovensku. Som tu pre našich klientov, ktorým som k dispozícii v organizačných otázkach týkajúcich sa vzdelávacích aktivít ale aj pre našich lektorov a konzultantov, ktorým poskytujem kompletný servis a snažím sa im byť oporou pri každodennom fungovaní.

Na akých projektoch môžeme spolupracovať

Rada pre Vás pripravím návrh tréningového programu podľa Vašich požiadaviek, pomôžem Vám vybrať správneho lektora či konzultanta pre Váš projekt alebo spolu dohodneme organizačnú stránku Vašej zákazky. 

Teoretické zázemie

Absolvovala som magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite som získala špecializáciu z pracovnej a organizačnej psychológie. Taktiež mám za sebou psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii. A kontinuálne sa vzdelávam aj v oblasti kariérového poradenstva (CH-Q, Výcvik v navigácii pri hľadaní povolania, Bilancia kompetencií).

Odborné skúsenosti

Na svojej doterajšej kariérnej ceste som pôsobila ako psychologička, HR konzultantka v oblasti vzdelávania  a rozvoja zamestnancov a taktiež mám skúsenosti v oblasti výberu zamestnancov. Vyše 10 rokov sa venujem zhodnoteniu zručností a schopností pomocou psychodiagnostických metód.

Čo ma na práci fascinuje

Na práci vo vzdelávaní je skvelé, že mám možnosť stretávať sa s rôznymi ľuďmi pričom každý je jedinečný svojou osobnosťou, energiou a skúsenosťami. Nakoľko spoločnosti s ktorými spolupracujeme pôsobia vo viacerých oblastiach, je tiež zaujímavé spoznávať ich firemné kultury. Stretnutia so zamestnancami našich klientov sú veľmi inšpiratívne a obohacujúce.

Kde získavam energiu

Energiu získavam zo zmysluplnej práce, ktorou napomáhame ľuďom k ich rastu a rozvoju. V rámci vzdelávania sa stretávam s ľuďmi, ktorí ma inšpirujú.  Som rada, keď sa môžem podieľať na realizácii projektov našich klientov a prispieť svojou prácou k ich spokojnosti.

Akú knižku by som Vám odporučila

Knižka, ku ktorej sa najčastejšie vraciam je Bdelosť, ktorú napísal Anthony de Mello.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak