Barbora Krčmářová

Věřím, že změna je vždy možná, pokud jí věnujeme dostatečnou péči. Ráda pomáhám našim klientům nalézat dobře schůdné, nápadité a originální cesty k rozvoji a baví mě jejich kroky doprovázet. Věnuji se dílčím i komplexním rozvojovým projektům, psychodiagnostice, vývoji nového know-how, týmovým workshopům a tréninkům v oblasti soft skills.

Moje role v Image Lab

V Image Lab pracuji jako know- how and quality manager, konzultant a lektor.
Na jakých projektech můžeme spolupracovat
V roli manažera know- how se vyskytuji při všech příležitostech, kde vymýšlíme a vytváříme nové metodiky, didaktické materiály a tréninkové aktivity.
Jako konzultant se zabývám zejména vytvářením komplexních programů zaměřených na rozvoj, podporu změny, zavádění nových procesů, slaďování týmů, identifikaci firemních hodnot a jejich uvádění do života. Na „lektorském place“ jsem nejčastěji při facilitaci týmových a řešitelských workshopů, trénincích krizové komunikace či kreativity, vedení assessment a development center.

Teoretické zázemí

Vystudovala jsem psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, kde nyní pokračuji směrem k rigorózní zkoušce. V diplomové i rigorózní práci se zabývám tématikou moci a její funkce v mezilidských vztazích. Ve své práci se často a ráda opírám zejména o Gestalt přístup, s nímž jsem se seznámila v rámci pětiletého terapeutického výcviku a následného postgraduálního vzdělávání. Jsem absolventkou kurzů videotréniku interakcí, lektorských dovedností, efektivní komunikace a spolupráce v organizacích. Intenzivní inspirací je pro mě vzdělání a dlouhodobá praxe v oblasti krizové intervence a výuky profesionálů v této oblasti.

Odborné zkušenosti

Dlouhodobě se věnuji práci s jednotlivci i skupinami, a to v oblasti vzdělávání, podpory seberozvoje a terapie.
Přes deset let jsem pracovala v oblasti krizové intervence, včetně řízení a tréninku týmu intervenčních pracovníků.
Osm let pracuji s klienty v terapeutické praxi.

Publikační činnost

Publikovala jsem řadu článků z oblasti krizové intervence, převážně v Odborném časopise SLB. Jsem autorkou příspěvků v publikacích Děti a jejich problémy I a II a editorkou publikace Děti a jejich problémy III. Dlouhodobě spolupracuji na vytváření série článků o flexibilních formách práce (pro Gender Studies, o.p.s), příležitostně publikuji v odborném tisku. Aktivně jsem se účastnila 3. české konference Gestalt terapie.

Co mě na mé práci fascinuje

Příležitost být u změny, růstu, objevování a podílet se na nich. To, jak je každá taková chvíle jedinečná, nová a neopakovatelná. Všechna pracovní setkání, s klienty i kolegy. Možnost být zvědavá a stále se ptát, dostávat odpovědi, učit se a posouvat.

Kde beru energii a inspiraci

Ve vodě, v kuchyni a u lidí.

Jakou knížku bych doporučila přečíst

Mluvící balík od Geralda Durrella- pro klidné usínání a proti nočním smutkům.
Ulehni v temnotách Williama Styrona- pro syrovou genialitu a nejlepší popis duševních muk, který znám.
Jiné hlasy, jiné pokoje od Trumana Capoteho- už pro ten pocit.

Moje nejoblíbenější…

Červené víno a černé olivy na miradoru San Nicolas a maliny rovnou z keře.

sk_SKSlovak